La Bestorre

Bestorre: torre bastida sobre un mur o sobre un penya-segat. Les restes de la Bestorre són el que queda d’una torre de vigilància l’origen de la qual encara està per determinar pendent d’una campanya d’excavació. Havia format part d’una xarxa de torres de guaita en època de terres de frontera. Durant la Guerra de Successió, l’abat Manuel Marrón la va fer volar temorós de què els partidaris de Carles d’Àustria s’hi fessin forts. L’estat actual de la Bestorre, és la conseqüència d’aquesta voladura.