Cal Pla

Abans de la desamortització de 1835 havia format part del Palau Prioral. Conserva els cellers d’arcs gòtics i la part més vistosa de l’aqüeducte que duia l’aigua als molins priorals