El pontet

L’antic camí d’accés al poble des de ca L’Hospitaler, va prendre aquest aspecte en ser cobert al segle XVI.