Espilons

El nom fa referència als pesos que regulaven el rellotge del campanar de l’església de Sant Pere. Al llarg dels anys, l’ indret ha mantingut l’antic article salat “es” i del conjunt n’ha nascut el topònim Espilons.

Conserva la volta corresponent a una de les entrades de l’antiga vila emmurallada

Espilons era també lloc de pas de l’antic camí que pujava a Montserrat provinent del camí ral de Barcelona a Manresa.

Dels Espilons és destacable la casa aixecada sobre l’arc de pas amb un finestral de clares reminiscències gòtiques.