Can Gibert

Aquest casal encara aixopluga en el seu interior l’antic molí d’oli que la família Gibert utilitzava per donar sortida a les seves importants extensions d’oliverars.

L’antic emplaçament ha servit per bastir un nou edifici de grans sales per a ús i gaudi dels Monistrolencs, conservant els arcs d’entrada i dues grans tines que es poden veure des de l’interior.