Carrer Sant Joan

És probablement el primer nucli urbà de Monistrol de Montserrat, d’entre els antics portals que flanquegen el carrer destaquen les cases nobiliàries de Can Cavallé i de Can Gibert.

És destacable la volta que hi ha al mig del carrer, edificada amb materials de desguàs que provenien de l’antic Palau Prioral. D’aquests materials, en destaca el finestral gòtic i els dos escuts de la part superior amb el blasó de l’abadia de Santa Maria de Ripoll, matriu de la comunitat i del santuari de Montserrat