Pont Gòtic o pont dels pelegrins

Començat a aixecar l’any 1317 per ordre del Prior de Montserrat Bernat Escarrer i es finalitza juntament amb el palau prioral (1348-1375) essent prior Jaume de Vivers, primer senyor feudal de Monistrol. Pel pont gòtic passava el principal camí dels pelegrins que pujaven a la Muntanya. És la construcció de les seves característiques més gran de tota la conca del Llobregat.